W trakcie kursu studenci zapoznają się z możliwościami pozyskiwania, tworzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych w programach SIP/GIS.

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Leśnictwo.

Prowadzący kurs: dr hab. Paweł Sowiński (pawels@uwm.edu.pl)

                             dr Barbara Kalisz (barbara.kalisz@uwm.edu.pl)

W trakcie kursu studenci zapoznają się z możliwościami pozyskiwania, tworzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych w programach SIP/GIS.

Kurs skierowany jest do studentów kierunku Leśnictwo.

Prowadzący kurs: dr hab. Paweł Sowiński pawels@uwm.edu.pl