I rok kierunek Rolnictwo Rozpoznawanie minerałów i skał będących głównymi składnikami gleb. Rozpoznawanie głównych jednostek systematyki gleb Polski. dr. hab. Jan Pawluczuk