Kurs ma za zadnie naukę pierwszej pomocy przy wykorzystaniu zdalnych narzędzi. Przez prześledzenie i przeanalizowanie materiałów Konieczne będzie wykazanie się umiejętnościami udzielenia pomocy podczas zagrożeń zdrowia i życia. Dodatkowo wiedza będzie zweryfikowana przez zaliczenie testu.