ćwiczenia 15/30h

prowadząca: mgr Grażyna Kowalewska

mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

Badania operacyjne, sem. 3, r. 2, ZIIP, stopień 1

ćwiczenia 15/30h

prowadzący: mgr Grażyna Kowalewska

mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

Kurs jest przeznaczony dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku zarządzanie studiów niestacjonarne

Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

Prowadzący kurs: mgr Grażyna Kowalewska e-mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle.

Kurs jest przeznaczony dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku zarządzanie studiów stacjonarnych.

Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

Prowadzący kurs: mgr Grażyna Kowalewska 

e-mail: grazyna.kowalewska@uwm.edu.pl

Wymagane są zapisy dokonywane samodzielnie przez studentów na platformie Moodle.