Kurs zawiera materiały pomocnicze do przeprowadzenia seminarium, opisy przypadków.

Kurs zawiera treści z części wykładowej przedmiotu.

Skierowany jest do studentów 4 roku kierunku lekarskiego.

Koordynatorem oraz prowadząca przedmiot jest dr n.med. Małgorzata Stompór.