Wykłady z przedmiotu Ochrona środowiska dla studentów kier. Architektura krajobrazu, studia II st.