The course is designed as an introduction to the basic concepts of
modern intellectual property law and its links & interactions with
informational technology.

Przedmiot prowadzony dla wszystkich kierunków i specjalności na Wydziale Prawa i Administracji