Przedmiot Reologia żywności realizowany jest w postaci 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na wykonaniu doświadczeń przez studentów na stanowiskach ćwiczeniowych, które znajdują się w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej .Kurs zawiera następujące materiały dydaktyczne:

1.Wykłady informacyjne z reologii żywności;

2. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych;

3. Materiały interaktywne.

Prowadząca przedmiot: Elżbieta Haponiuk

e-mail: haponiuk@uwm.edu.pl