Przedmiot Fizykochemiczne właściwości produktów spożywczych realizowany jest za pomocą 15 godzin wykładów informacyjnych oraz 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.Ćwiczenia laboratoryjne polegają na wykonaniu doświadczeń na stanowiskach ćwiczeniowych znajdujących się w laboratorium Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej. Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka i zawierać będzie  następujące materiały dydaktyczne:

1. Wykłady informacyjne;

2. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych.

Prowadząca przedmiot: Elżbieta Haponiuk

e-mail: haponiuk@uwm.edu.pl