Ćwiczenia komputerowe z Metodologii Badań Doświadczalnych dla studentów niestacjonarnych i stacjonarnych