Kurs przedmiotu Podstawy konstrukcji aparatów dla studentów kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności

Materiały do cyklu wykładów z przedmiotu Inżynieria procesowa na kierunku Technologia żywności i żywienia

Materiały pomocnicze, lekcje i zadania do przedmiotu "Aparatura w przemyśle mleczarskim" dla studentów kierunku Technologia żywności i żywienia

Procesy i instalacje cieplne - zagadnienia praktyczne.

Budowa instalacji parowych, kondensatu i wody grzejnej. Budowa instalacji i stosowana armatura konstrukcyjna, regulacyjna i zabezpieczająca.

Dobór elementów instalacji.

Materiały dydaktyczne i pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych.