Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje organizacyjne dotyczące przedmiotu "Operacje mechaniczne i urządzenia". Kurs skierowany do studentów II roku IChiP.