Kurs zawiera materiały dydaktyczne i informacje organizacyjne dotyczące przedmiotu "Podstawy projektowania komputerowego". Kurs skierowany do studentów II roku IChiP.

Lekcje i materiały pomocnicze do przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" realizowanego na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.