Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów z zakresu studiowanego kierunku TŻiŻCz. Zagadnienia wcześniej wskazane przez nauczyciela.

Studia niestacjonarne I stopnia, rok III, grupa 1

Prowadząca: Maria Czerniewicz , czermar@uwm.edu.pl

Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów z zakresu studiowanego kierunku TŻiŻCz. Zagadnienia wcześniej wskazane przez nauczyciela.

Studia stacjonarne II stopnia, rok I, grupa 1

Prowadząca: Maria Czerniewicz , czermar@uwm.edu.pl

Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów z zakresu studiowanego kierunku TŻiŻCz. Zagadnienia wcześniej wskazane przez nauczyciela.

Studia niestacjonarne I stopnia, rok III, grupa 1

Prowadząca: Maria Czerniewicz , czermar@uwm.edu.pl