Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów, uzgodnionych z opiekunami prac dyplomowych.

Studia stacjonarne I stopnia, rok IV, grupa 1

Koordynator: Maria Czerniewicz,  czermar@uwm.edu.pl

Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów, uzgodnionych z opiekunami prac dyplomowych.

Studia niestacjonarne II stopnia, rok II

Koordynator: Maria Czerniewicz,  czermar@uwm.edu.pl

Prezentacja własnych opracowań tematów prac seminaryjnych studentów, uzgodnionych z opiekunami prac dyplomowych.

Studia stacjonarne II stopnia, rok II, grupa 1

Koordynator: Maria Czerniewicz,  czermar@uwm.edu.pl