Prowadzący: dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM

Kurs zawiera informacje o tworzeniu warunków zapewniających otrzymanie produktów spożywczych o właściwej jakości zdrowotnej. Źródłach zanieczyszczeń w produkcji żywności, charakterystykę mikroorganizmów oraz metody zapobiegania zanieczyszczeniom mikrobiologicznym.

Prowadzący: dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM

Kurs zawiera informacje o tworzeniu warunków zapewniających otrzymanie produktów spożywczych o właściwej jakości zdrowotnej. Źródłach zanieczyszczeń w produkcji żywności, charakterystykę mikroorganizmów oraz metody zapobiegania zanieczyszczeniom mikrobiologicznym.