Kurs przeznaczony dla studentów III roku, kierunku Ochrona Środowiska, studia pierwszego stopnia. Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew SZWEJKOWSKI