Kurs z przedmiotu ogólnouczelnianego. Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew SZWEJKOWSKI