Materiał kursu Podstawy metrologii - ćwiczenia  przeznaczony jest dla studentów kierunku Mechatronika, studia stacjonarne.

1647S1O-PODMET

Zajęcia zastępcze w ramach laboratorium St N

Kurs z Podstaw metrologii dla studentów UWM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I st. na kierunku Mechatronika.