Rolnicze zagospodarowanie odpadów - wykłady dla studentów kier. Rolnictwo, studia stacjonarne II st. Jadwiga Wierzbowska

Analiza składu morfologicznego odpadów komunalnych. Znaczanie właściwości chemicznych kompostów z odpadów komunalnych.Analiza właściwości chemicznych ścieków, osadów ściekowych i kompostów produkowanych z udziałem tych osadów. Analiza stałych odpadów przemysłowych.