Kurs dotyczy zjawiska kreolizacji kulturowej. W jaki sposób ludność afrykańska wywieziona do Ameryki i jej potomkowie stworzyli oryginalne dzieła kultury łączące pochodzenie afrykańskie z kulturą kolonizatorów i autochtonicznych ludów Ameryki.

Kurs ma charakter ogólnouczelniany

Autor: ks.prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik, jacek.pawlik@uwm.edu.pl

Rejestracja studentów: samodzielna