Kurs "Genetyka ryb" jest związany z przedmiotem Genetyka ryb dla studentów kierunku Rybactwa - studia I stopnia, realizowanych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. 

Podstawowym zadaniem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat wykorzystania narzędzi genetycznych  w praktyce hodowlanej i zabiegach restytucyjnych, niezbędnych w pracy nowoczesnego ichtiologa.

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

e-mail: foppik@uwm.edu.pl