Kurs dotyczy koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną w Polsce  w wybranych

państwach.

Kurs skierowany jest do studentów pielęgniarstwa studiów magisterskich I roku

Grażyna Lipińska - Deptuła

grazia146@tlen.pl

rejestracja samodzielna