Opieka i edukacja zdrowotna nad pacjentem uzależnionym i jego rodziną- WYKŁAD 2 i 3

Kurs dotyczy części wykładowej ( wykład 2 i 3, które ze względu na pandemię nie odbyły się)  z przedmiotu Opieka i edukacja terapeutyczna nad pacjentem uzależnionym i jego rodziną

Kurs skierowany jest do studentów I roku studiów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo

mgr Leokadia Derkies

lidkader@wp.pl

rejestracja samodzielna

Kurs dotyczy opieki i edukacji terapeutycznej nad pacjentem uzależnionym i jego rodziną

Kurs skierowany jest do studentów I roku studiów II stopnia

mgr Grażyna Lipińska-Deptuła

grazia146@tlen.pl

rejestracja samodzielna