Przedmiot ma być podstawą do pogłębionego rozumienia i redefiniowania dzieciństwa jako konstruktu kulturowego, uwrażliwić studentów na sytuację współczesnego dzieci i młodzieży w wybranych środowiskach socjalizacji i wychowania, jak rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze i in. oraz zainspirować do nacechowanych odpowiedzialnością i roztropnością działań na rzecz dobra i rozwoju dzieci i młodzieży.