Modelowanie i Optymalizacja Procesów Agrotechnicznych

Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno - Spożywczej

kontakt: katarzyna.wojtkowiak@uwm.edu.pl