dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl