dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl
Szanowni Państwo proszę  o kontakt na e-maila, najlepiej  Starostę odnośnie ustalenia formy (platformy) zdalnego prowadzenia zajęć.

dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM
e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl