Zasady i etapy HACCP CAC FAO/WHO. Przepisy prawa żywnościowego Polski i UE (cz. 1 i 2).

Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Środki kontroli zagrożeń bż. Dobre praktyki (GAPGMP/GHP) - warunki wstępne (PRP) i zasady HACCP w produkcji żywności. Normalizacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, BRC, IFS oraz GLOBALGAP). Wymagania norm serii ISO 22000 oraz ISO 17025. Zasady certyfikacji SZJ i SZBŻ. Obrona żywności (food defense). Oszustwa żywnościowe (food frauds). Nadzór nad alergenami pokarmowymi (FAM). Wytyczne do wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001, EMAS i OHSAS/PN-N-18001. Zasady zarządzania jakością. Doskonalenie SZJ i SZBŻ. Odpowiedzialności i uprawnienia pełnomocnika ds. bezpieczeństwa żywności/jakości. Integracja systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania. Bezpieczeństwo żywności i zdrowie publiczne. Zarządzanie higieną w produkcji opakowań. Wybrane metody i narzędzia inżynierii jakości.

Opracowanie: Waldemar Dzwola